0 Euro Souvenirscheine Tschechien (CZ)

Horní náměstí v Olomouci
První zmínka o dnešním Horním náměstí pochází z roku 1261, kdy dal král Přemysl Otakar II. svolení k vybudování tržnice ve středu města. Zhruba o sto let později vznikla na místě tržního domu dřevěná radnice. Ta v roce 1417 vyhořela a místo ní byla postavena nová, kamenná stavba, která se stala základem dnešní olomoucké radnice.
Dominantou Horního náměstí je od poloviny 18. století také barokní Čestný sloup Nejsvětější Trojice. Ten je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Václav Render se dožil dokončení pouze prvního patra sloupu a před smrtí v roce 1733 odkázal svůj majetek na jeho dokončení. Sloup byl vysvěcen za přítomnosti císařovny Marie Terezie v roce 1754. Od roku 2000 je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO a ve střední Evropě se jedná o největší seskupení barokních soch v rámci jedné skulptury.
Euro Souvenir OLOMOUC
Náklad: 3000 ks

czbl.jpg
 
Franz Kafka je ikonickou postavou české literatury, jehož dílo ovlivnilo celý svět. Jeho jedinečné a hluboké vyprávění se dotýká témata lidské existence, bytí a identity. Jeho práce, jako je "Proměna", "Proces" a "Zámek", zůstávají zdrojem inspirace pro miliony čtenářů po celém světě.
Narozený v Praze, městě s bohatou literární historií, je Kafka spojen s tajemnem a absurditou, která se odráží v jeho dílech. Jeho životní příběh, plný kontrastů a vnitřního boje, dodává jeho postavě ještě větší hloubku.
Autorem motivu Euro Soueniru FRANZ KAFKA je Adrian Ferda. Na Euro Souveniru se nachází nejznámější portrét pražského prozaika, židovského původu Franze Kafky. Motiv z Jeho nejdůležitější novely "Přeměna" ( v původním znění Die Verwandlung, 1915) je zobrazena v pravé části. Toto dílo bylo vrcholem tehdejší moderní prózy. Námět je doplněn o ilustraci tehdejšího starého města Prahy, ze které byla značná část židovským ghettem.
0 Euro Souveniry s Franzem Kafkou jsou vyrobeny s nejvyšší péčí o detaily, aby zachytily jeho podstatnou osobnost. Tento suvenýr není jen sběrateslkým kouskem, ale také symbolizuje jeho význam pro českou kulturu a literaturu.
Nechte se inspirovat Kafkovými díly a připojte se k historii s 0 Euro Souvenirem s Franzem Kafkou. Buďte součástí kulturního dědictví a literárního bohatství, které nás stále inspiruje a provokuje k myšlení.
Kromě toho, že si můžete tento originální suvenýr přidat do své sbírky, také přispíváte k podpoře místních kulturních památek a muzeí.
Část výtěžku z prodeje 0 Euro suvenýrů je často investována do zachování a rozvoje historických lokalit, které jsou spojeny s osobnostmi, které jsou na vydáních vyobrazena.
Euro Souvenir FRANZ KAFKA
Náklad: 10 000 ks
Cena: 97,- Kč / ks
Termín prodeje: 13.04. 2024 od 09:00
Místo hlavního prodeje: Klausová synagoga, U starého hřbitova 3a, Praha 1
Podmínky prodeje FRANZ KAFKA:
čísla 1-50 se nebudou prodávat
od čísla 51-1000 max 10ks/os bez možnosti výběru čísla
od čísla 1000 neomezeně bez možnosti výběru čísla
ročníková čísla od 1920-2024 max 1ks/os s možností výběru čísla
Další prodejní místa, která budou k dispozici až po hlavním dni prodeje:
Informační a rezervační centrum Židovského muzea
Maiselova 15
110 00
Španělská synagoga
Vězeňská 1
110 00 Praha 1
Maiselova synagoga
Maiselova 10
110 01 Praha 1
Euro Souvenir Česko nenese odpovědnost za případné změny v podmínkách prodeje ze strany prodávajícího. Informace výše uvedené jsou pouze informativního charakteru. O aktuálních podmínkách prodeje se informujte přímo u prodejce.
 
Zurück
Oben